Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
tk@turvallisuuskomitea.fi

mosa

Säkerhetsstrategi för samhället

Säkerhetsstrategin för samhället 2017 har formen av ett principbeslut av statsrådet, som förenhetligar de nationella principerna för beredskapen och styr förvaltningsområdenas beredskap.

I strategins första del presenteras en samverkansmodell för den övergripande säkerheten, och med den som grund bereder man sig och agerar i olika störningssituationer i Finland. I strategin definieras samhällets vitala funktioner, dvs. de basfunktioner som ska kunna garanteras i alla förhållanden och på alla verksamhetsnivåer. Strategins andra del styr beredskapen inom statsrådets förvaltningsområden.

Den övergripande säkerheten är en samverkansmodell, en ram för det vi gör tillsammans. Den beskrivs i säkerhetsstrategin för samhället, som beskriver de grundläggande principerna för samhällets beredskap. I samverkansmodellen delar och analyserar aktörerna den information som gäller säkerheten. De planerar och övar tillsammans. En viktig del av beredskapsarbetet är att vara förutseende: då kan framtidens säkerhetsutmaningar bemötas och förebyggas. Den finska samverkansmodellen för den övergripande säkerheten är internationellt unik och högt värderad.

Säkerhetsstrategin för samhället har utarbetats i ett vidsträckt samarbete och alla aktörers synpunkter har beaktats. Den övergripande säkerheten uppkommer genom samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna.

För verkställandet av strategin svarar varje förvaltningsområde i överenstämmelse med sin behörighet. Verkställandet följs och utvecklandet av samverkan samordnas av Säkerhetskommittén i samarbete med ministeriernas beredskapschefer.

tk footer valk

 

 

Säkerhetskommittén
Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 HELSINGFORS

Telefon: +358 295 16001
Telefax: 09 160 88244

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.